10 Lutego 21 lokal użytkowy 11
Przeszklony, rogowy lokal przy ul. 10 Lutego